لیپوماتیک

جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید

جراحی لیپوماتیک دکتر احمدی  در مشهد
هزینه ۴تا۶ میلیون تومان
جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید

لیپوماتیک
لیپوماتیک

جراحی لیپوماتیک شکم و پهلو دکتر احمدی در مشهد

پروتز سینه دکتر احمدی در مشهد

هزینه عمل پروتز سینه ۱۲ میلیون تومان

هزینه عمل لیپوماتیک شکم و پهلو ۸ میلیون تومان
جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید

بدومینوپلاستی

جراحی ابدومینوپلاستی یا لیفت شکم دکتر احمدی در مشهد

هزینه عمل پروتز سینه ۱۱ میلیون تومان

جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید

ابدومینوپلاستی

جراحی ابدومینوپلاستی شکم دکتر رضویان در مشهد

هزینه عمل پروتز سینه ۱۲ میلیون تومان

جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید

لیپوماتیک

جراحی براکیوپلاستی یا لیپو بازو در مشهد

هزینه عمل از ۶ میلیون تومان
جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید

جراحی لیپوماتیک دکتر احمدی در مشهد
هزینه عمل۱۲میلیون
جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید

لیپوماتیک پشت و پهلو
لیپوماتیک پشت و پهلو

جراحی لیپوماتیک پشت و پهلو دکتر حاتمی در مشهد
هزینه عمل ۶ تا ۸ میلیون تومان
جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید

لیپوماتیک ران و پهلو
لیپوماتیک ران و پهلو
لیپوماتیک ران و پهلو

جراحی لیپوماتیک ران و پهلو دکتر حاتمی در مشهد
هزینه عمل ۶ تا ۸ میلیون تومان
جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید

از بین بردن رد زایمان
از بین بردن رد زایمان

جراحی پیکر تراشی و از بین بردن رد زایمان دکتر احمدی در مشهد
هزینه عمل ۸ تا ۱۰ میلیون تومان
جهت وقت ویزیت رایگان با شماره ۰۹۳۳۲۲۸۷۷۴۷ تماس حاصل فرمایید